Zastávka – K soutěskám

Soutěsky Kamenice

Jednou z nejznámějších atrakci Českého Švýcarska jsou soutěsky na říčce Kamenici. Návštěvníky čeká procházka romantickou přírodou podél toku Kamenice obklopené z obou stran hradbou vysokých skal. Lidskou silou pohaněná loďka vás proveze mezi skalními útvary, převozník vás seznámí s živými i zkamenělými obyvateli soutěsek.

Edmundova soutěska – dříve nazývána Tichá nebo Dolní, skalnatý kaňon řeky Kamenice, poslední ze tří soutěsek na dolním toku řeky, východně od Hřenska. Po vodě je možné urazit další 960 m dlouhý úsek, na který navazuje pěší stezka po levém břehu k Meznímu můstku, odkud je možné pokračovat dál do Divoké soutěsky nebo vystoupit po schodech do Mezné a dále do Mezní Louky a na Pravčickou bránu

Divoká soutěska – hluboký skalnatý kaňon řeky Kamenice, navazující u Mezního můstku na Edmundovu soutěsku. Od Mezního můstku vede stezka k dolnímu přístavišti, další 450m dlouhý úsek je přístupný jen na člunech.

Provozní doba soutěsek od 1. 4. 2023 (jen Divoká soutěska)

Více informací o provozu a cenách lodiček najdete zde: https://www.hrensko.cz/inpage/informace/