Zastávka – Mezní Louka

Mezní Louka

Část obce Hřensko, kdysi sídlo strážnice a vrchnostenské myslivny, je dnes důležitou křižovatkou turistických cest a místem, kde se můžete občerstvit či ubytovat. Vybrat si můžete z poměrně

pestré nabídky, od stánku s rychlým občerstvením, přes restauraci, kemp s ubytováním v chatkách, stanech či jen tak „pod širákem“ až po hotel s komplexní nabídkou služeb pro náročnější návštěvníky.

Je zde i informační středisko, zastávka Hřenského expresu,  turistického autobusu 434 (obousměrně: Děčín – Jetřichovice- Krásná Lípa), velké záchytné parkoviště pro osobní autobusovou dopravu.

Gabrielina stezka – nejoblíbenější turistická trasa Českého Švýcarska – naučná stezka „Okolím Pravčické brány“, která vede od  Mezní Louky  k Pravčické bráně  ke Třem pramenům v délce 6 km.

Z Mezní Louky půjdete zpočátku přes Kozí hřbet po široké a rovné lesní cestě. Ta záhy přechází do úzké promenádní Gabrieliny stezky pojmenované zřejmě podle sestry knížete Edmunda Clary-Aldringena, bývalého majitele zdejšího panství a průkopníka turistiky v této části Českého Švýcarska. Malebná stezka, vinoucí se na úpatí majestátných skalních stěn a končící až pod Pravčickou bránou, je zřejmě nejkrásnější turistickou cestou v národním parku. Během putování na vás čekají dech beroucí pohledy do Pravčického dolu a na masiv Křídelních stěn i daleké výhledy do kraje Labských pískovců na české i německé straně hranice.

  • během cesty na vás čeká celkem 12 zastavení
  • projít celou naučnou stezku trvá klidným výletním tempem přibližně 2 a půl hodiny (včetně zastavení u naučných tabulí)
  • trasa kopíruje červeně značenou turistickou cestu
  • převážná část naučné stezky se nachází v 1. zóně národního parku, tedy v oblasti s nejpřísnějším režimem

Lesní zážitkový areál Rysí stezka na Mezní Louce

Lesní zážitkový areál Rysí stezka objevíte v obci  Mezní Louce u značené turistické trasy směrem k Pravčické bráně. Odborně řečeno: „Na 20 interaktivních zastaveních se vlastně hravě seznámíte  s problematikou péče o zdejší lesy, jejich druhovou pestrostí i historickým vývojem“. V reálu to znamená, že  na okruhu o celkové délce asi 1,5 km najdete mimo jiné lesní altán vytvořený ze čtyř druhů dřeva stromů typických pro národní park, dřevěný chodník nad vodní tůní, lanovou lávku v bukovém zmlazení, hmatový chodník, maketu stromové dutiny, maketu smyku na dřevo, lýkožroutí prolézačku, dřevěný chodník se stopami zvířat, ptačí siluety i stromový dendrofon. Největší atrakcí blízkého dětského hřiště pak je průchozí dřevěný model symbolu Českého Švýcarska Pravčické brány, který dětem poslouží také jako skluzavka či prolézačka. 4 metry vysoká dřevěná maketa Pravčické brány pojatá jako multifunkční herní prvek slouží zároveň jako prolézačka, skluzavka, lanovka nebo horolezecká stěna. Doplněná je o řadu dalších tradičních i méně tradičních herních prvků (pískoviště „mraveniště“, pružinová houpačka „výr“, zavěšené houpadlo „rys“, prolézací sestava „tetřev“, šplhadla „stromy kořeny vzhůru“, dvojhoupačka).

Pravčická brána

Nejznámější a nejobdivovanější skalní útvar Českého Švýcarska, největší přírodní skalní brána v Evropě. Dno Pravčické brány leží v nadmořské výšce 415 m, její šířka u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, horní část oblouku je 21 m nade dnem, šířka oblouku 7-8 m a minimální tloušťka 3 m. Doporučujeme skalní vyhlídky nad restaurací Sokolí hnízdo (budova z roku 1881), odkud je úchvatný pohled na některé dominanty v české i saské časti pískovcové oblasti. Pravčická brána byla navštěvována již od konce 18. století. Četná návštěvnost způsobovala zvýšenou erozi vrchních partií a destrukci brány. Proto byl v roce 1982 vstup turistů na bránu zakázán. Cílem ochrany je zachování současného stavu a přirozeného vývoje pískovcových skalních masivů a minimalizace negativního antropogenního působení.

Do skalního areálu je placený vstup 75 Kč/dospělý.

Z Mezní Louky doporučujeme tyto cesty do soutěsek Kamenice:

  1. Mezní Louka (zelená tur. značka) – Mezná – Mezní můstek (žlutá tur. značka)– Edmundova soutěska – Hřensko (5 km)
  2. Mezní Louka (po modré tur. značce) – Divoká soutěska – Mezní můstek (žlutá tur. značka)– Edmundova soutěska – Hřensko (7 km)

Více informací o Gabrielině stezce najdete zde:

http://www.npcs.cz/sites/default/files/user_files/Publikace/Pruvodce_naucne_stezky/Pruvodce_NS_Pravcicka.pdf