Zastávka – Pravčická brána

Tři prameny – jsou, kromě zastávky Hřenského expresu  a výchozího bodu k cestě na Pravčickou bránu, také  významným prameništěm podzemní vody, zde jímané soustavou vodárenských objektů, které při svém příchodu uvidíte. České Švýcarsko je důležitou oblastí akumulace podzemních vod, neboť jeho pískovcové skály jsou díky své poréznosti schopné pojmout většinu dešťové vody, která v oblasti spadne. Tato voda prosakuje skrze pískovec až k místům odvodnění, kde vyvěrá na povrch v podobě pramenů. Nejvíce vody vyvěrá do řeky Kamenice, odkud odtéká do Labe a následně do Severního moře. Část je však zachycena a slouží jako pitná voda zdejším obyvatelům.

Gabrielina stezka – nejoblíbenější turistická trasa Českého Švýcarska – naučná stezka „Okolím Pravčické brány“, která vede od  Třech pramenů  k Pravčické bráně  a do Mezní Louky v délce 6 km.

Od Tří pramenů stoupá stezka smrkovým lesem v údolí, táhnoucím se až k Dlouhodolským stěnám a pod Pravčickou bránu. Toto údolí byste v mapách nalezli pod názvem Dlouhý důl (Langer Grund).

  • během cesty na vás čeká celkem 12 zastavení
  • projít celou naučnou stezku trvá klidným výletním tempem přibližně 2 a půl hodiny (včetně zastavení u naučných tabulí)
  • trasa kopíruje červeně značenou turistickou cestu
  • převážná část naučné stezky se nachází v 1. zóně národního parku, tedy v oblasti s nejpřísnějším režimem

Pravčická brána

Nejznámější a nejobdivovanější skalní útvar Českého Švýcarska, největší přírodní skalní brána v Evropě. Dno Pravčické brány leží v nadmořské výšce 415 m, její šířka u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, horní část oblouku je 21 m nade dnem, šířka oblouku 7-8 m a minimální tloušťka 3 m. Doporučujeme skalní vyhlídky nad restaurací Sokolí hnízdo (budova z roku 1881), odkud je úchvatný pohled na některé dominanty v české i saské časti pískovcové oblasti. Pravčická brána byla navštěvována již od konce 18. století. Četná návštěvnost způsobovala zvýšenou erozi vrchních partií a destrukci brány. Proto byl v roce 1982 vstup turistů na bránu zakázán. Cílem ochrany je zachování současného stavu a přirozeného vývoje pískovcových skalních masivů a minimalizace negativního antropogenního působení.

Do skalního areálu je placený vstup 75 Kč/dospělý.

Odkazy na Pravčickou bránu

http://www.pbrana.cz/
https://www.hrensko.cz/inpage/pravcicka-brana/