Zastávka – Střed

Obec Hřensko

Obec leží v údolí říčky Kamenice při jejím ústí do Labe. Hřenskem  procházela pobočka důležité komunikace Česká silnice. Obyvatelé se živili jako lodníci, voraři a rybáři, úspěšně se věnovali obchodu dřívím, obilím a solí. Název obce byl odvozen od jména tzv. dolní krčmy Hornskratschen. Na jejím místě stála do roku 1938 dominanta Hřenska – Herrenhaus (Panský dům). Kvůli každoročním povodním se domy budovaly na vyvýšených kamenných podezdívkách. S obcí je historicky spjata i lodní doprava. Labe bylo od středověku využíváno jako důležitá dopravní cesta ze Saska do Čech. Z Hřenska se vozilo dříví, smůla, prkna, šindele a stavební materiál. V obci stála četná skladiště na převážené zboží a stavěly se tu i menší čluny. Od poslední čtvrtiny 19. století se v Hřensku rozvíjel cestovní ruch. Postavena byla řada hostinců, hotelů a penzionů. Obec je výchozím místem pro návštěvu soutěsek říčky Kamenice či naučné stezky Okolím Pravčické brány a také pro horolezectví. K obci Hřensko patří i tyto místní části – Mezná a Mezní Louka.